<@U03RS499V5J> ```PULUMI_AUTOMATION_API_SKIP_VERSI...
# general
b
@brief-baker-41837
Copy code
PULUMI_AUTOMATION_API_SKIP_VERSION_CHECK=true