```rabbitmq_chart = Chart( 'rabbitmq-chart', ...
# python
v
Copy code
rabbitmq_chart = Chart(
  'rabbitmq-chart',
  ChartOpts(
    resource_prefix=stack_name,
    chart='rabbitmq',
    version="8.16.2",